Reclamestudio Go

De juiste schrijfwijze van het IBAN-, KVK- en btw-nummer

×
Ga terug naar het overzicht

Als ontwerper loop ik er vaak tegenaan: de schrijfwijze van het IBAN-, KVK- en btw-nummer. Vanwege de leesbaarheid ben ik vaak geneigd er puntjes of spaties tussen te zetten. Maar er zijn voorschriften voor. Hoe heurt het eigenlijk?

Schrijfwijze IBAN-nummer

IBAN staat voor International Bank Account Number. Het is een naam en dus schrijf je deze afkorting met hoofdletters. Het nummer zelf verdeel je in groepjes met spaties ertussen (géén puntjes). De landcode (in dit geval NL) en de bank (in dit geval KNAB) schrijf je in hoofdletters. Als volgt dus:

NL21 KNAB 0123 4567 89

Schrijfwijze KVK-nummer

KVK staat voor Kamer Van Koophandel. Ook dit is een naam en dus moet ook deze afkorting in hoofdletters. Vanwege de leesbaarheid zouden puntje of spaties niet misstaan. Echter, de officiële schrijfwijze is alle cijfers achter elkaar. Dus zo:

12345678

Schrijfwijze btw-nummer

De afkorting btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Dat is géén naam, maar een woord en dus schrijf je deze afkorting met kleine letters. De landcode (NL) en de letter van de toevoeging (B) moeten met hoofdletters. Ook hier ben je geneigd vanwege de leesbaarheid puntjes of spaties toe te voegen. Maar officieel hoort alles achter elkaar:

NL123456789B01

Op je briefpapier kan dat er dan zo uit zien:

IBAN NL21 KNAB 0123 4567 89   |   KVK 12345678   |   btw NL123456789B01

Ga terug naar het overzicht

Greep uit onze klanten

Bouwbedrijf van Gerven
helptelkander
Jan van Brabant College
Mill Panel
Onderwijsspiegel
Stichting Ouders en Jeugdzorg
wocom
ZMW